پیوند

peivand haye madrese salam

پیوند

peivand haye madrese salam

manfi mosbata thabt mishe

بایگانی
آخرین مطالب

نکته

نکته مهم:

* اگر ساعتی که وارد میکنید دروغ باشد،در امتحانات راست ودروغ معلوم می شود

* نیاوردن پیوند -20 امتیاز وننوشتن پیوند -8 امتیاز دارد.در آوردن ونوشتن دفتر هوشیار باشید.

ترم 2

برای ترم دوم  دفاتر جدید پیوند را خدمت شما عرضه میکنیم.
شعار ما

شعار ماه دی ارتش علمی سایبری اینه:

اگر اسم مدرسه شما انرژی اتمیه ...

 ما خود انرژی اتمی هستیم 


ان شاء الله این را ثابت میکنیم


تعیین اعضای آذر ماه

با توجه به اردوی شـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــراز

اعضـــــــــای آذر بعد از اردو معلوم می شوند

باتشکر

شهبازی

هشدار

هشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدی


دانش آموزانی کــــــــــــــــــــــــــــــــــــه دفاتر پیــــــــــــــــــــــــــــــوند را صبح می نویسند،برایشان امتیاز -20 خواهـد خورد.

توجه:این موضوع فقط در رابطه با نوشتن ساعات مطالعه می باشد.

با تشکر 

شهبازی


اعضای آبان ماه

شهید بهشتی:مانی صدیقی،آروین امیری موسی،پویا طالعی

شهید آوینی:آروین عطایی،نیما موذنی،پوریا دادو

شهید رجایی:امیر علی سید جلالی،حسین بابایی پور،شفیع پور

برای ثبت نام برای آذر ماه به امیرعلی شهبازی یا به امیرعلی دهقانی مراجعه کنید.

با تشکر.